Legionellapakka

Legionellakontroll

- løst enkelt og kostnadseffektivt

Behovet for Legionellakontroll

Behovet for legionella­kontroll

Har eiendommen dusjanlegg, er du underlagt 'Forskrift om Miljørettet helsevern' og må dokumentere og forebygge Legionella.

Lite brukte tappepunkter, stillestående vann eller soner med lave temperaturer gir gode vekstvilkår for bakteriene. Uten riktig kontroll kan dette bli en betydelig helserisiko for byggets brukere.

Trygg og enkel løsning

Legionellapakka er en alt-i-ett løsning satt sammen for å håndtere legionellarisiko ved ditt bygg.

Ved å kombinere fagkunnskap, innovativ teknologi, og et nettverk av kvalitetssikrede VVS-partnere, vil Legionellapakka sørge for at du imøtekommer myndighetskravene ved dine bygg.

Legionellapakka - en alt-i-ett løsning

Hva inneholder Legionellapakka?

Legionellapakka - Kartlegging

Kartlegging

Våre kvalitetssikrede VVS-partnere gjennomfører kartlegging av dine interne vannfordelingsnett med Inspektor.

Legionellapakka - Innsikt

Fagkunnskap

Fagekspertene hos Kompa leverer ISO-sertifiserte risikovurderinger. Ved avvik får du også produktuavhengige anbefalinger om nødvendige tiltak.

Legionellapakka - Innsikt

Innsikt

Inspektor gir deg raskt og enkel oversikt over risiko og tiltak gjennom et intuitivt dashbord. Her finner du også all nødvendig dokumentasjon lagret.

Hvilken pakke passer best for deg?

Med Legionellapakka får du et komplett sett av tjenester nødvendig for å gjennomføre legionellakontroll ved din eiendom
Kartlegging med Inspektor
Risikovurdering
ihht. NS-ISO 3100:2018
Akkreditert vannanalyse
Tiltaksplan for avvikshåndtering

Kom i gang i dag

Er du klar for å sikre din eiendom mot Legionella?

Fyll ut kontaktskjema og velge den pakken som passer best til ditt behov.

Velg "Andre" i skjemaet om du har behov for en
skreddersydd løsning.

Vi vil ta kontakt med deg for å avdekke behovet og finne den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen for deg. 

Andre eiendommer?

For spesielt store eller komplekse eiendommer tilbyr vi skreddersydde løsninger etter en individuell vurdering.

Book et møte med oss direkte i kalenderen for å avtale en gjennomgang. 
Andre eiendommer

Andre eiendommer

Eksempler på andre eiendommer kan være helseinstitusjoner, sykehus, fengsler eller hoteller, industri med kjøletårn, skubberanlegg eller befuktningsanlegg.

Book møte med oss

Suitcase - Powered White Transp

Ofte stilte spørsmål

Kan en eiendom ha flere bygg?
Legionellapakka leveres til eiendommer, som kan bestå av flere bygg. Ta kontakt for å få pristilbud dersom det er flere bygg ved eiendommen.
Hva kvalifiserer som Liten pakke?
Liten pakke passer til eiendommer med enkle anlegg, typisk mindre næringsbygg, kontorbygg og kulturbygg. Generelt passer pakken for eiendommer på under 1.000kvm bygningsareal.
Hva kvalifiserer som Medium pakke?

Eiendommer i middels størrelse har vanligvis et totalt bygningsareal på mellom 1 000 og 7 000 kvadratmeter. Disse kan være næringsbygg, kontorbygg eller større kulturbygg. Skoler med gymsal eller idrettshaller er også typiske innenfor denne størrelseskategorien. Andre eiendommer som kan være inkludert i denne gruppen er kjøpesentre, større leilighetskomplekser og hybelhus, samt industribygg.

Hva med større eiendommer eller komplekse anlegg?

Andre typer eiendommer kan ha et totalt bygningsareal på over 7.000 kvadratmeter, eller det kan dreie seg om komplekse anlegg som man finner i industri- eller helsesektoren. Eksempler på dette er helseinstitusjoner, sykehus, hoteller og fengsler. For eiendommer innenfor denne kategorien tilbyr vi skreddersydde løsninger etter en individuell vurdering.

Ta kontakt så gir vi deg et uforpliktende pristilbud.
Hvordan velges kartlegger?

Legionellapakka inkluderer en av våre partnere som er sertifisert innen Legionellakontroll. 
Ut ifra adressen til eiendommen vil vi finne den partneren som er lokalisert nærmest deg, slik at reisekostnadene holdes lavest mulig.